نویسنده = مهندس لیلی نزاکتی الفتی
کاربرد گندزداها در سالم‌سازی محیط

دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 81-84

شایسته سعادتمند؛ غلامحسن رستم پور؛ الهام السادات آقامیر؛ مهندس لیلی نزاکتی الفتی