کاربرد گندزداها در سالم‌سازی محیط

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

2 کارشناس بهداشت محیط وحرفه ای دانشگاه علوم پزشکی بابل

3 کاردان بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل

4 کارشناس بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


  1. گندزداها و ضدعفونی کننده‌ها وکاربرد آن‌ها دربهداشت محیط زیست، دکتر کرامت الله ایماندل
  2. اصول و مبانی بهداشت محیط، پریوش حلم سرشت واسماعیل دل پیشه
  3. سلامت ومحیط درتوسعه پایدار، سازمان جهانی بهداشت
  4. سموم آفت کش وکاربرد آن در بهداشت، احد علی عنایتی وفاطمه عسگریان
  5. کتاب بهداشت محیط مجموعه کتب آموزش بهورزی