نویسنده = الهام پورغالی
اندازه گیری سطح سلامت در روستا

دوره 24، شماره 87، فروردین 1392، صفحه 8-10

دکتر حسین رحیمی کلامرودی؛ سیده سکینه حسنی ضیابری؛ علی شاهوردی؛ الهام پورغالی