نویسنده = صلاح الدین صادقی
تعداد مقالات: 1
1. پاسخگویی در نظام سلامت (اهداف WHO)

دوره 24، شماره 87، فروردین 1392، صفحه 36-37

صلاح الدین صادقی؛ فرین هیربد