نویسنده = ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اصول بهداشت کار و عوامل زیان آور و بیماری های ناشی از کار در مرغداری‌ها و آبزی پروری ها

دوره 24، شماره 87، فروردین 1392، صفحه 44-45

منصور مدارا؛ فاطمه برازش؛ نرگس رضوی؛ حسن وطنخواه