نویسنده = �������������� ����������
شما نسل آینده را می‌سازید(آمادگی های لازم برای فرزند آوری)

دوره 33، شماره 114، شهریور 1401، صفحه 14-19

مرضیه شهدادی؛ ملیحه سقازاده


به دنبال عدالت در سلامت (شناسایی معضلات ومشکلات اثر گذار بر سلامت در منطقه)

دوره 32، شماره 111، دی 1400، صفحه 18-23

عصمت احمدی؛ نجمه افشارمنش؛ مرضیه شهدادی


پیشگیری از مسمومیت ناشی از مونوکسید کربن

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 16-19

نجمه افشارمنش؛ طاهره بیگ زاده