نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی با انواع مجوزهای بهداشتی برای تولید وبسته بندی مواد غذایی

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 46-49

غلامحسن رستم پور؛ احمدعلی قربانی