نویسنده = مژگان سراجی
معرفی کتاب

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 80-83

سعیده آهنکار؛ لیلا خلیفه قلی؛ زهرا محمدی؛ مژگان سراجی


آموزش عکاسی حرفه ای با دوربین گوشی موبایل

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 86-87

مژگان سراجی