نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. اپیدمیولوژی علل مرگ و میر و روند تغییرات آن

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 70-73

معصومه معتمدی؛ اعظم مهاجری