نویسنده = فهیمه فرگاهی
درسی از یک سناریو(ای کاش...)

دوره 34، شماره 117، تیر 1402، صفحه 70-73

اکرم حمزه لویان؛ فهیمه فرگاهی


آشنایی با مزایا ومعایب سزارین

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 30-33

مرضیه محمدی؛ مرضیه کرمانیان؛ فهیمه فرگاهی


سناریوی مرگ مادر به‌دنبال ابتلا به بیماری کووید 19

دوره 31، شماره 107، دی 1399، صفحه 80-82

مینا احدی؛ دکتر محمد احمدیان؛ مرضیه دباغیان؛ فهیمه فرگاهی