نویسنده = ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. گروه بندی علت مرگ در جوانان بر اساس ICD10

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 66-71

نسترن آهنگران؛ زهره پورجمشیدی