نویسنده = ���������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. حفظ سلامت روان در بحران و حوادث

دوره 32، شماره 108، فروردین 1400، صفحه 38-43

مهدی فلاحی زرند؛ افسانه مهرآرا؛ الهام شیخ آزادی؛ نوشین احمدپوریان