نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. آشنایی با درمان های ساده علامتی از جمله گلودرد در گروه سنی بالای 5 سال

دوره 32، شماره 109، تیر 1400، صفحه 18-20

سمیه قطبی نسب؛ ملیکا شریفی نیا