نویسنده = ���� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. راهنمای توانبخشی بعد از بهبودکرونا

دوره 33، شماره 112، فروردین 1401، صفحه 56-62

راضیه محمدواحدی؛ ثمانه حق گشایی