نویسنده = زهرا نیک اختر
با مبانی طب ایرانی آشنا شوید (بهار سلامتی در فصل بهار)

دوره 34، شماره 116، فروردین 1402، صفحه 38-41

زهرا نیک اختر؛ محمد آزاد منجیری


مزاج آدم‌ها را بشناس (آشنایی با مبانی طب ایرانی)

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 26-29

دکتر مجید جعفری نژاد بجستانی؛ امیرپرویز توسلی؛ زهرا نیک اختر