مزاج آدم‌ها را بشناس (آشنایی با مبانی طب ایرانی)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 معاون فنی مرکز بهداشت استان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 مدیر پشتیبانی معاونت توسعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 کارشناس طب سنتی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات