کلیدواژه‌ها = واکسیناسیون
اولین واکسن (خاطره )

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 59-59

صفیه هادوی


واکسیناسیون کرونا در زنان باردار

دوره 33، شماره 112، فروردین 1401، صفحه 44-48

میترا صابونی؛ شعله گوازی


مقایسه انواع واکسنهای کرونای موجود در کشور

دوره 32، شماره 111، دی 1400، صفحه 62-66

صفر فیض الهی؛ نرگس درخشان زاده