کلیدواژه‌ها = طب ایرانی
مسأله خوردن و نخوردن! (آشنایی با اصول تغذیه در طب ایرانی)

دوره 35، شماره 120، فروردین 1403، صفحه 22-25

نرگس قلعه نویی؛ زهرا فاتحی؛ نرجس خیرآبادی


مزاج آدم‌ها را بشناس (آشنایی با مبانی طب ایرانی)

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 26-29

دکتر مجید جعفری نژاد بجستانی؛ امیرپرویز توسلی؛ زهرا نیک اختر


درمان کرونا در طب ایرانی

دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 71-71

سیده زهرا حسینی