کلیدواژه‌ها = "مرگ"
سناریوی مرگ مادر

دوره 32، شماره 109، تیر 1400، صفحه 22-22

مریم بهبهانی زاده


سناریوی مرگ کودک(بی توجهی به صابر)

دوره 31، شماره 105، تیر 1399، صفحه 76-76

سمیه زراعت پیشه؛ مازیار اسدی


سـناریوی مرگ کودک 4 ماهه

دوره 31، شماره 104، فروردین 1399، صفحه 42-42

امید صالحی؛ زلیخا نقدی