کلیدواژه‌ها = بلایای انسان ساخت
آشنایی با مقوله بازتوانی در زمان بلایای طبیعی و انسان ساخت

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 20-22

رضا بادپروا سیوکی؛ مسلم نجفیان بروجنی؛ رؤیا حقیقت بروجنی