کلیدواژه‌ها = "ارتباطات انسانی"
تعداد مقالات: 1
1. تکنولوژی فکر(معرفی کتاب)

دوره 31، شماره 106، مهر 1399، صفحه 41-41

سعیده آهنکار