جایگاه مراکز آموزش بهورزی در طرح تحول سلامت (توانمندسازی)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

3 مدیر گروه توسعه شبکه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

موضوعات


× عبدالهی، بیژن و نوه ابراهیم، عبدالرحیم (1385) . «توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی».
× خلاصه برنامه تحول و عملکرد حوزه بهداشت در دولت تدبیر و امید مهر ماه 94معاونت بهداشت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
× بسته خدمات سطح اول وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
دستورالعمل برنامه تأمین و ارتقای مراقبت‌های اولیه سلامت