دوره و شماره: دوره 28، شماره 95، آبان 1396، صفحه 1-96 
ارتقای کیفیت خدمات در خانه های بهداشت

صفحه 11-13

مقصود امیر پور؛ راضیه محمد واحدی؛ بهمن گلزارخجسته؛ الهام خاکباز الوندیان


فرسودگی شغلی در بهورزان

صفحه 16-17

نوید سوداگر امیری؛ رؤیا منتظری


خودمراقبتی در سرطان پستان و راههای پیشگیری از آن

صفحه 39-42

عشرت فیروزی؛ رضیه زارع‌زاده؛ طاهره ندوشن


شپش و راههای پیشگیری از آن

صفحه 43-46

محمدرضا فرزادمهر؛ مینا مهاجر؛ زیبا پایست


بررسی پیامدهای چاقی در کودکان

صفحه 50-52

سیده فاطمه افراز؛ عوض چالش؛ مریم سراوانی؛ سمیه گرمرودی شره جینی


سلامت روان در دوران بارداری و شیردهی

صفحه 53-56

حسنیه سعیدی؛ طاهره بیگ زاده؛ مریم بختیاری پور؛ گلچهره بزرگی


کم بینایی

صفحه 57-60

فرحناز شکارچی؛ حمیده قربانی؛ محمد حسین خسروتاج


آزمایش‌های ژنتیک و سقط درمانی در زوج‌های ناقل تالاسمی

صفحه 64-65

شایسته سعادتمند؛ ایوب محمودی؛ مریم امینی؛ دکتر پری میرشفیعی


زیکا (ZIKA)چیست؟

صفحه 66-67

سیدعلیرضا علوی؛ محمد رحیم زاده؛ راحیل امامی


ارزیابی سالمند از نظر دمانس

صفحه 70-73

زهرا کچویی؛ بنفشه اسبکیان؛ غلامحسن رستم پور


اخبار دانشگاهها

صفحه 88-89

کلیه دانشگاههای علوم پزشکی


نظرسنجی

صفحه 95-95

دفتر فصلنامه بهورز