خودمراقبتی در مبتلایان به بیماری سرطان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2 مربی مرکزآموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

موضوعات


×    پایگاه جامع اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی سلامت وزارت بهداشت
×    یک عمر سلامتی با خودمراقبتی چاپ وزارت بهداشت در هفته سلامت
×  بر گرفته از کتاب اصول «پیشگیری و مراقبت بیماری‌ها نظام مراقبت بیماری‌های غیر واگیر» دکتر مسعود رفعتی، دکتر مرجان قطبی، دکتر هاله احمدنیا
×    دستورالعمل‌های ارسالی از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، دفتر بیماری‌های غیرواگیر، اداره سرطان