شپش و راههای پیشگیری از آن

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه

2 مربی مرکز آموزش بهورزی مغان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

موضوعات


×      راهنمای کشوری مراقبت پدیکلوزیس
×      منابع آموزشی درس بیماری‌های واگیردار بهورزان
×      دارونامه خانه بهداشت
×      آیین تندرستی، دکتر محمد اصفهانی
×      ارتقای بهداشت فردی دانش آموزان در زمینه پیشگیری و درمان شپش دکتر محمد اسماعیل مطلق و طاهره امینایی (کارشناس اداره سلامت نوجوانان و جوانان و مدارس)