ارزیابی سالمند از نظر دمانس

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی بابل

موضوعات


× راهنمای مراقبت از مبتلایان به آلزایمر ترجمه مرجان توکلی
× بیماری آلزایمرتألیف و ترجمه دکتر محسن ارجمند و دکتر محمد صمدانی فرد
× سایت انجمن آلزایمر ایران http: //www. iranalz. ir