کاربرد پانل مدیریت در پایگاه سلامت و مرکز سلامت جامعه

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آمار و مدیریت داده های سلامت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی

2 کارشناس آمار و مدیریت داده های سلامت دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی

3 کارشناس مسؤول آمار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 کارشناس آمار معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


  1. آندروس و دیوید پارکر: تحلیل مراقبت‌های بهداشتی اولیه. مترجمین، شادپور کامل، جمشید بیگی عصمت انتشارات عقیق، سال1376. صفحات 9-11
  2. روند شاخص‌های مراقبت‌های اولیه بهداشتی. نویسندگان، دکتر مصطفی فرح بخش، احمد کوشا، اکرم ذاکری. انتشارات الوین، سال 1390. صفحات 79-81
  3. خسروی، اردشیر: توسعه نظامهای اطلاعات مدیریت سلامت ( راهنمای عملی سازمان جهانی بهداشت برای کشورهای در حال توسعه )

دستورالعمل های وزارتی برنامه