دوره و شماره: دوره 26، شماره 92، آذر 1394، صفحه 1-96 
2. با مخاطب های آشنا

صفحه 4-5

دکتر سیدکاظم فرهمند


3. نقش بی بدیل بهورزان در تحول نظام سلامت

صفحه 6-8

دکتر ناهید نوائیان؛ مریم شریفی یزدی


5. کاربرد پانل مدیریت در پایگاه سلامت و مرکز سلامت جامعه

صفحه 10-14

اکرم ذاکری؛ ایلناز ایرانزاد؛ دکتر زهرا ایزدی مود؛ نسرین مهرآبادی


9. مدیریت مراقبت از خود self-care management

صفحه 22-24

دکتر هادی طهرانی؛ پیام محمودیان؛ دکترحسین ابراهیمی پور؛ سیده الهه حسینی


10. عوارض مصرف خودسرانه داروها

صفحه 26-29

فیروزه فیض الهی؛ جعفر عطایی؛ شایسته سعادتمند؛ کلثوم خرم


12. بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS)

صفحه 34-36

طاهره بیگ زاده؛ مرضیه شهدادی؛ زهرا سورگی؛ منصوره عباسی


14. جمعیت و پیش بینی های آینده

صفحه 38-40

عدنان صیدی؛ زهرا حیدریان زاده؛ لیلا حدادی؛ زینب زارعی


16. «مراقب سلامت» و مدیریت سلامت جمعیت تحت پوشش

صفحه 45-47

فرح‌ناز فولادبند؛ ویدا هاشمیان؛ عشرت فیروزی


17. سناریوی مرگ دو کودک

صفحه 48-49

راحله ذبیحی جوشقان؛ فاطمه مسرورپور؛ دیبا روفی


18. تست غربالگری تکامل کودکان(ASQ )

صفحه 50-52

جواد شجاعی؛ صدیقه انصاری پور


23. اعجاز خوراکی ها

صفحه 60-63

کلیه دانشگاههای علوم پزشکی


24. تک فرزندی و پیامدهای آن از بُعد اجتماعی وفردی

صفحه 64-65

گیتی هاشمی؛ سیما جلالی؛ دکتر منصوره صافی‌زاده


27. بازی‌های رایانه‌ای و عوارض آن را بیشتر بشناسیم

صفحه 74-77

محمدرضا رجبعلی؛ ستاره رجبعلی؛ طیبه سپهری اهرمی؛ سمیه باصری


29. اخبار دانشگاهها

صفحه 81-84

کلیه دانشگاههای علوم پزشکی


30. گوناگون

صفحه 85-91

کلیه دانشگاههای علوم پزشکی


31. جدول شماره 92

صفحه 92-93

سیده زهرا حسینی؛ احمد محمدی


32. نظرسنجی بهورز 92

صفحه 94-94

دفتر فصلنامه بهورز