تست غربالگری تکامل کودکان(ASQ )

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول برنامه کودکان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

2 کارشناس مسؤول آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

موضوعات


  1. 1. کتاب راهنمای جامع مراقبت‌های ادغام‌یافته کودک سالم، گروه مؤلفین دکتر الهام طلاچیان، دکتر علی بیداری، دکتر سید حامد برکاتی و... زمستان 93

    1. کتاب رشد و تکامل کودک من؛ نویسنده: سهیلا خزاعی عضو هیأت علمی وزارت بهداشت
    2. دستورالعمل‌های تست غربالگری ASQ اداره سلامت کودکان وزارت بهداشت سال 92-93