راه‌های «خودکنترلی» درخشونت‌ها و اهمیت حقوق اجتماعی افراد

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس مسؤول سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان

موضوعات


  1. فتی، لادن، موتابی، فرشته، محمد خانی، شهرام. آموزش مهارت‌های زندگی ویژه بزرگسالان. دفتر امور زنان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
  2. منشور حقوق شهروندی (اصول کلی، برنامه و خط‌مشی دولت ). معاونت حقوقی ریاست جمهوری
  3. اسکندری،محمدحسین. حقوق اجتماعی انسان و مبانی آن در اندیشه و حکومت امام علی (ع). مجله حوزه و دانشگاه، شماره 27.
  4. حاتمی، زهرا. راهبردهای روان شناختی: راهبردهای خودکنترلی رفتار. مجله رشد مشاور، 1390. شماره 24