آشنایی با فرسودگی شغلی و راه های کم‌کردن آن

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مسؤول آموزش و ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

2 رییس مرکز بهداشت چابهار دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

موضوعات


  1. کتاب آرامش در کار، نویسنده کریستینا مسلش، میشل پی لیتر مترجم: زهرا یوسفی، محمدرضا عابدی
  2. سازمان مدیریت و فشار های روانی، انتشارات ارکان

فشارهای عصبی در سازمان و راه های مقابله با آن، مجله مدیریت دولتی