بازی‌های رایانه‌ای و عوارض آن را بیشتر بشناسیم

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 بهورز خانه بهداشت شینقر دانشگاه علوم پزشکی قزوین

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی تنگستان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

3 کارشناس نظارت بر مواد غذایی آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

موضوعات


  1. صادقیان، عفت (1384) تاثیر کامپیوتر و اینترنت بر کودکان و نوجوانان.مجله الکترونیکی نما. شماره چهارم دوره چهارم. سی ام مرداد 1384.
  2. راهنمای انتخاب اسباب بازی تألیف محمدرضا مطهری.
  3. پی‌آمدهای بازی‌های رایانه‌ای برکودکان ونوجوانان، پارسا، نیره ،صفحه 14
  4. اسداللهی، سعید رضا،  بازی‌های رایانه‌ای، مربیان نسل فردا،  مجله ره آورد نور، شماره ۱۳، ۱۳۸۴ ه . ش
  5. منطقی، مرتضی، بررسی پیامد‌های بازی‌های رایانه‌ای و ویدئویی ، تهران ، انتشارات فرهنگ معاصر، 1380 ه . ش
  6. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، معاونت پژوهش و آموزش ، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ، پیامد های فرهنگی اسباب بازی ، چاپ سوم ، تهران ، موسسه فرهنگ و دانش، 1380 ه . ش .
  7. Anderson, A and Dill, Caren(2000.April). Jurnal of Personality and Sociaty Psychology.Vol78 .No. 4. 
  8. http://farzand.net/article/507-a-parents-guide-to-computer-games5