خودمراقبتی در فرهنگ ایرانی اسلامی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

سردبیرفصلنامه بهورز متخصص طب‌سوزنی، عضو هیأت علمی دانشگاه، معاون فنی و قائم مقام معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


  1. قرآن کریم
  2. سنن النبی  نوشته علامه طباطبایی
  3. مفاتیح الحیاه نوشته آیت الله جوادی آملی
  4. کلیات سعدی
  5. آناتومی جامعه نوشته پروفسور فرامرز رفیع پور