خود مراقبتی(تاب‌آوری) در برابر بلایا

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 رییس اداره کاهش خطر بلایا و حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس اداره کاهش خطر بلایا و حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


l    حمایت‌های روانی اجتماعی در بلایا و حوادث غیرمترقبه مجموعه کتب وزارتخانه ویژه بهورزان
l    مدیریت اقدام‌های اضطراری در بحران‌ها مؤلف مهندس احمد اصل هاشمی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
l    اقدام‌های اضطاری در بلایا، مؤلف: مهندس احمد اصل هاشمی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز