باورهای نادرست در خودمراقبتی

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 رییس اداره کاهش خطر بلایا و حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس اداره کاهش خطر بلایا و حوادث دانشگاه علوم پزشکی مشهد

موضوعات


×  سرطان و باورهای نادرست، دفتر آموزش و ارتقای سلامت، دفتر بیماری‌های غیرواگیر وزارت
×  تحقیق میدانی در جامعه
شبه آموزشی و اطلاعاتی خودمراقبتی ویژه هفته سلامت سال93، دفتر آموزش و ارتقای سلامت