مدیریت بر خود( از «خودآگاهی» چه می‌دانیم؟)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

3 کارشناس بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

4 کاردان بهداشت خانواده دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی

موضوعات


. www.atienovin.com، تعریف خودآگاهی، منصوره ابراهیمیان
2. www.mehrkowthar.blogfa.com، تاملی در باب مفهوم خودآگاهی، دکتر جواد اسماعیلی (جامعه شناس)
3. کتاب مهارت خودآگاهی: نویسنده : سیدجعفر علوی گنابادی، مهر 1388  کتاب مدیریت بر خود نوشته هیرم اسمیت: مترجم کمال هدایت
4.  www.mums.ac.ir، مهارت خوداگاهی
5. مقاله  مهارت خودآگاهی، جلال مرادی(کارشناس ارشد روانشناسی بالینی) Shahed4.razaviedu.ir
6. مقاله خودآگاهی، تدین (واحد آموزش روانشناسی)، خرداد 1390  Asabravan.sums.ac.ir
7. مهارتی به نام خودآگاهی www.tebyan.net
8. آموزش مهارت های زندگی(1) خودآگاهی وهمدلی نویسنده شهرام محمدخانی                                              
9. مهارتهای زندگی ویژه بزرگسالان شاغل تالیف نسرین امامی نایینی،1389