دوره و شماره: دوره 25، شماره 90، مرداد 1393، صفحه 1-96 
4. مؤلفه‌های سه گانه خودمراقبتی

صفحه 9-11

صدیقه انصاری‌پور؛ مهدی خسروی؛ فرح ناز فولادبند؛ ویدا هاشمیان


5. مشتری محوری در نظام سلامت

صفحه 12-14

بهزاد جعفری‌نیا؛ فریده صفاریزاده؛ جواد فرحی شاهگلی؛ ویدا هاشمیان


9. مدیریت بر خود( از «خودآگاهی» چه می‌دانیم؟)

صفحه 29-31

لیلا قوامی؛ اعظم آذر افروز؛ خدیجه حبیبی؛ مهین شهری کشتیبان


11. رفع یبوست و نفخ با اصلاح سبک زندگی

صفحه 34-37

زهره حسینی؛ فاطمه صالحی منظری؛ سیده صدیقه هاشمی؛ دکتر محمدرضا جویا


12. بیماری‌های زمینه‌ای دوران بارداری(بخش دوم)

صفحه 38-40

معصومه قهرمانی؛ طاهره جمالی؛ مینا احدی؛ خاطره بره‌مقدم


16. آشنایی با تفاوت‌های فردی زوج‌ها

صفحه 48-50

فضه رستمی؛ مریم السادات هاشمی پور


18. غربالگری و مدیریت بیماری‌های مزمن

صفحه 52-54

دکتر ناهید ارجمند کرمانی؛ دکتر فرزانه فربخش؛ نرگس شریفی


19. خودمراقبتی در بهداشت چشم

صفحه 55-57

طاهره بیگ‌زاده؛ اصغر شهدادی؛ مژگان رحمانیان؛ اکبر پورمقدم


23. نرخ باروری کلی و سیاست‌های فعلی وزارت بهداشت

صفحه 66-69

دیبا رئوفی؛ فریبا ایدنی؛ میترا هاشمیان؛ دکتر محمد احمدیان


25. آشنایی با «افسردگی پس از زایمان»

صفحه 72-73

صدر اله معتقد؛ عصمت محقق شریفی


26. برنامه حمایت تغذیه‌ای از مادران باردار و شیرده نیازمند

صفحه 74-75

آرزو اصغری؛ فتح اله پورعلی؛ ارجمند اسماعیلی؛ دکتر زهرا اباصلتی


27. تفکر نقاد؛ فراموش شده قرن 21

صفحه 76-77

دکترماه منیر نحوی زاده؛ علی بهرام نژاد؛ مریم سلمانی


28. اخبار دانشگاهها

صفحه 78-80

کلیه دانشگاههای علوم پزشکی


29. کاربرد گندزداها در سالم‌سازی محیط

صفحه 81-84

شایسته سعادتمند؛ غلامحسن رستم پور؛ الهام السادات آقامیر؛ مهندس لیلی نزاکتی الفتی


30. وضعیت تیرویید و نمکهای یددار در کشور

صفحه 85-87

امیر بحرینی زاده؛ محمود شیخ؛ نیر مرد ازاد؛ عبدالهادی راثی؛ دکتر فروزان صالحی


31. گوناگون

صفحه 88-89

کلیه دانشگاههای علوم پزشکی


34. جدول شماره 90 و برندگان جدول و خودآزمایی شماره87

صفحه 94-95

زهرا محمدی؛ محمد رحیم زاده؛ دفتر فصلنامه بهورز