بیماری‌های زمینه‌ای دوران بارداری(بخش دوم)

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس برنامه مادران مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی همدان

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی همدان

3 کارشناس مسؤول سلامت مادران دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 عضو هیأت تحریریه فصلنامه بهورز

موضوعات


×   کتاب بارداری و زایمان ویلیامز ویراست بیست وسوم، ترجمه بهرام قاضی خانی سال 2010
×   مراقبت ادغام یافته سلامت مادران (راهنمای خدمات خارج بیمارستانی ) ویژه ماما پزشک
×   آخرین دستورالعمل کشوری  غربالگری و تشخیص دیابت بارداری
×   راهنمای کشوری ارایه خدمات مامایی وزایمان بیمارستانهای دوستدارکودک
×   راهنمای وزن گیری دوران بارداری وی‍ژه تیم سلامت دربرنامه پزشک خانواده