آشنایی با تفاوت‌های فردی زوج‌ها

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس سلامت روان دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناس آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی ایران

موضوعات


  1. خمسه، اکرم. روان شناسی زنان. نشر ارجمند.1389
  2. سالاری محمد رضا، تبیک، محمد تقی، مقابله با خشونت خانگی، نشر هاجر 1389
  3. مولفین و گرد آورندگان، دیروز من امروز ما، نشر سروش، 1388