غربالگری و مدیریت بیماری‌های مزمن

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

2 کارشناس مسؤول بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

3 ماما مسؤول پایگاه بهداشتی سرایان دانشگاه علوم پزشکی خراسان جنوبی

موضوعات


  1. دستورالعمل برنامه کشوری پیشگیری و کنترل دیابت نوع 2
  2. دستورالعمل برنامه کشوری پیشگیری و کنترل فشارخون بالا
  3. کتاب راه‌های پیشگیری و کنترل بیماری‌های قلبی عروقی ویژه کارکنان دولت تالیف دکتر طاهره سماوات و همکاران
  4. کتاب سرطان ترجمه سیدمصطفی صانعی
  5. کتاب داخلی، جراحی سرطان برونر، سودارث

6.   سایت www.pezeshkeiran.blagfa.com 

7. سایتwww.daneshha.akairan.com