آشنایی بهورزان با برنامه مراقبت بیماری «وبا»

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسنده

کارشناس ارشد، MPH وکارشناس مسؤول برنامه مراقبت بیماری وبا مرکزمدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

موضوعات


  • ·      مطالب ارایه شده در کارگاه‌های سالیانه کشوری مراقبت بیماری‌های منتقله از آب و غذا با الویت بیماری وبا
  • ·      سایت سازمان جهانی بهداشت (http://www.who.int/en/)
  • ·      سایت CDC (http://www.cdc.gov/ )
  • ·      کتاب راهنمای کنترل بیماری‌های واگیردار در انسان2004،ترجمه دکتر حسین صباغیان
  • ·   آخرین دستورالعمل کشوری درمان بیماران مبتلا به وبا، تهیه شده توسط اداره بیماری‌های منتقله از آب و غذا  مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر بهار1393