چگونگی دفن ایمن اجساد افراد مبتلا یا مشکوک به کووید 19

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

2 مدیر گروه سلامت محیط و کار دانشکده علوم پزشکی سیرجان

3 زری شیخ اوشاغی مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی سیرجان

کلیدواژه‌ها

موضوعات