تشریح استانداردهای لازم در اجرای برنامه «هر خانه یک پایگاه سلامت»

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مدیر مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات