معرفی قابلیت های پیام رسان وطنی گپ

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 کارشناسی ارشد راهکارهای سازمانی

کلیدواژه‌ها

موضوعات