آشنایی با فضای مجازی و نقش آن در سلامت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 رییس گروه آموزش و ارتقای سلامت دانشکده علوم پزشکی تربت حیدریه

2 کارشناس آموزش وارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات