نحوه برخورد با آداب و رسوم، رفتارهای اجتماعی، باورهای بهداشتی و عادات غذایی مردم

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 کارشناس بیماری‌های غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

2 رئیس گروه بیماری‌های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

3 کارشناس بیماری‌های غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

کلیدواژه‌ها

موضوعات