دوره و شماره: دوره 33، شماره 113، تیر 1401، صفحه 1-96 
مزاج آدم‌ها را بشناس (آشنایی با مبانی طب ایرانی)

صفحه 26-29

دکتر مجید جعفری نژاد بجستانی؛ امیرپرویز توسلی؛ زهرا نیک اختر


آشنایی با مزایا ومعایب سزارین

صفحه 30-33

مرضیه محمدی؛ مرضیه کرمانیان؛ فهیمه فرگاهی


روش های مستندسازی فرآیندهای کاری

صفحه 62-65

زهرا گلی رستمی؛ صفیه فقانی؛ هادی زمردی نیت


جدول هفته سلامت

صفحه 75-75

منصور بامری؛ سعیده هاشم زهی؛ مجتبی سلیمی بنی


آشنایی با گزارش‌های موردی

صفحه 76-78

سمیه قطبی نسب؛ فریبا جلالی؛ زهرا حیدریان زاده


اخبار دانشگاهها

صفحه 83-96

دانشگاههای علوم پزشکی کشور