وقت طلاست، برای طلاهایتان برنامه ریزی کنید! آشنایی با اصول مدیریت زمان

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

مربی مرکز آموزش بهورزی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

کلیدواژه‌ها

موضوعات