بانکدار ایده‌های خلاقانه باشید!خلاقیت و راهکارهای افزایش خلاقیت

نوع مقاله : علمی آموزشی

نویسندگان

1 مربی مرکز آموزش بهورزی دانشکده علوم پزشکی نیشابور

2 کارشناس آموزش سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات