سناریوی مرگ مادر باردار به علت کبد چرب حاد حاملگی

نوع مقاله : سناریوی مرگ

نویسنده

کارشناس مسؤول سلامت خانواده و جمعیت دانشگاه علوم پزشکی ایلام

کلیدواژه‌ها

موضوعات